N6-苯甲酰基腺苷水合物

 主页 / 产品目录 / 医药中间体 / N6-苯甲酰基腺苷水合物
N6-苯甲酰基腺苷水合物

N6-苯甲酰基腺苷水合物

编号 CM14344 化学名称N6-Benzoyladenosine CAS 4546-55-8 MDL MFCD00056988 分子式 C17H17N5O5 分子量 371.3474

化学名称 : N6-苯甲酰基腺苷水合物

CAS : 4546-55-8

英文名称: N6-Benzoyladenosine

英文同义词:

询价