MethanesulfonaMide, N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)-

 Home / Products / Fine chemicals / MethanesulfonaMide, N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)-
MethanesulfonaMide, N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)-

MethanesulfonaMide, N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)-

Cat.No. CF12645 Chemical NameMethanesulfonaMide, N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)- CAS 123664-84-6 MolFormula C14H15NO4S MolWeight 293.34

Chemical Name : MethanesulfonaMide, N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)-

CAS : 123664-84-6

Enquiry